Skip to content

Relationeel begrenzen (2021)

Relationeel begrenzen – Kennisdossier presentie Marije van der Linde, Petra Schaftenaar & Judith Leest

Een uitgave Stichting Presentie, 2021

Het cahier ‘Relationeel begrenzen’ agendeert spannende thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, ervaren onveiligheid en onmacht in de zorg. Het gaat ervanuit dat onveiligheid of grensoverschrijding nooit helemaal uitgebannen kunnen worden. Handelingsperspectieven die ze erkennen, bespreekbaar maken en een lerende cultuur versterken zijn effectiever dan veroordelen waar het mis gaat. Bovendien staat er, juist ook óp die grenzen, iets op het spel: daar kom je dichtbij en werk je aan relaties. Ook en juist via wrijving, ruzies, handelen vanuit onmacht. Grenswerk is onvermijdelijk én soms ook noodzakelijk. Relationeel begrenzen kan zo bijdragen aan het vroegtijdig in beeld krijgen van onmacht of grenssituaties die potentieel kunnen leiden tot excessen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *