Skip to content

Leren van Praktijksituaties (2023)

Leren van praktijksituaties – kennisdossier presentie. Elly Beurskens en Marije van der Linde

Een uitgave van Stichting Presentie, 2023.

Hoe je een goede hulp- en zorgverlener wordt, leer je vooral in de praktijk en van de reflectie daarop. De situaties en de worstelingen die je dagelijks meemaakt vormen een rijke bron waaruit je kunt leren. Dit cahier helpt daarbij.

Door de jaren heen heeft Stichting Presentie verschillende gespreksmodellen ontwikkeld om de bespreking van praktijksituaties te verdiepen. Door te vertragen, heel precies naar concrete situaties te kijken en verschillende perspectieven te verkennen. Dit cahier beschrijft vier van deze modellen. Centraal daarin staat steeds het perspectief van de hulpontvanger. Waar gaat het voor hem of haar over, in relatie tot mij? Door dat andere perspectief uit te diepen, komen er vaak verrassende aanknopingspunten voor hoe je met deze situatie om kunt gaan. Dit cahier kun je als losstaand document gebruiken in je eigen praktijk.

Naast dit cahier verzorgt Stichting Presentie een module ‘Leren van praktijksituaties’, zowel aangeboden via open inschrijving, als in-company. Dit cahier is geschreven voor professionals en teams in zorg en welzijn, voor teamcoaches en leidinggevenden en voor iedereen die teams begeleidt via intervisie of leertrajecten.

https://www.presentie.nl/shop/rapport/leren-van-praktijksituaties-kennisdossier-presentie/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *