Skip to content

Relationeel begrenzen (2021)

Relationeel begrenzen – Kennisdossier presentie Marije van der Linde, Petra Schaftenaar & Judith Leest Een uitgave Stichting Presentie, 2021 Het cahier ‘Relationeel begrenzen’ agendeert spannende thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, ervaren onveiligheid en onmacht in de zorg. Het gaat ervanuit dat onveiligheid of grensoverschrijding nooit helemaal uitgebannen kunnen worden. Handelingsperspectieven die ze erkennen, bespreekbaar maken en […]

Leren van Praktijksituaties (2023)

Leren van praktijksituaties – kennisdossier presentie. Elly Beurskens en Marije van der Linde Een uitgave van Stichting Presentie, 2023. Hoe je een goede hulp- en zorgverlener wordt, leer je vooral in de praktijk en van de reflectie daarop. De situaties en de worstelingen die je dagelijks meemaakt vormen een rijke bron waaruit je kunt leren. […]