Skip to content

Marije van der Linde (1973)

Marije is sterk betrokken op innovatie van de zorg vanuit de presentiebenadering en vervult daarin wisselend verschillende rollen op diverse niveaus, variërend van transitiemanager tot managementadviseur, van teambuilder tot supervisor, van trainer tot leerbegeleider. Ze heeft daarnaast zelf ook ruime ervaring als leidinggevende en uitvoerende in de hulpverlening (Maatschappelijk Werk , Maatschappelijke Opvang, GGZ, Psychiatrie ) onder andere in het begeleiden van gezinnen, zorgmijders, dak- en thuislozen. Haar betrokkenheid bij kwetsbare mensen loopt als een rode draad door haar loopbaan in zorg en welzijn.

Daarnaast is zij als staflid verbonden aan de St. Presentie.
Tevens is ze supervisor en coach. Accant maakt deel uit van een uitgebreid vitaal netwerk, dat samenwerkingsrelaties met (presentie) collega’s in zorg en welzijn omvat. Tenslotte: wie we zijn ziet u ook terug in wat we doen en hoe we dat doen.

Contactgegevens

Marije van der Linde
Kleiweg 241
3051 XL Rotterdam

Tel: 06 – 54 24 37 59
E-mail: MvdLinde@accant.nl
Social: LinkedIn Profiel

Stuur hier een bericht