Skip to content

'Er gebeurt heel veel'

In het tijdschrift Maatwerk van februari 2013 geeft Marije van der Linde een reactie op de casus 'Over zin en zinloosheid': Maatwerk_02_2013_Over_zin_en_zinloosheid_reactie_casus

'Van sommige mensen is het leven kapot en soms ook hun vermogen om te leven. We zien hier een man die lijdt aan het leven: hij heeft niemand meer behalve zijn moeder en nu die mevrouw die alleen komt omdat het haar werk is, zegt hij. Maar juist omdát het haar werk is, zou ze hier kunnen begrijpen dat wat ze doet (of juist laat) gaat over wat goede hulp is. Ze vraag zich af. “Wat is het doel of zin van mijn hulp als er geen ontwikkeling mogelijk lijkt?” Blijkbaar moet deze hulp voldoen aan bepaalde maatstaven: het moet iets opleveren, iets repareren. Zouden we dat ook zo doen met een terminale kankerpatiënt of dementerende oudere? Daar is toch ook niks meer aan te doen? Stoppen we daar dan ook de hulp? Natuurlijk is het goed dat ze probeert de boel weer op de rails te krijgen en het is zeker onwenselijk dal deze man eeuwig van professionele hulp afhankelijk blijft. 

Maar wat als dat niet lukt en deze man pushen vooral betekent dat je (nog meer) leed toevoegt? Het antwoord ligt voor het oprapen: dan moet je blijven, geen leed vermeerderen en zoeken naar ingangen zodat het niet erger wordt dan het al is. En die ingangen zijn er! Hij staat haar toe steeds weer te komen (en dat is heus niet zo vaak). Hij raakt geïnteresseerd als ze hem denkrichtingen aanbiedt die helpen verklaren waarom hij zo is en hoewel hij geen enkel vertrouwen heeft in artsen lijkt het erop dat hij, ondanks al zijn gemopper, wel iets van vertrouwen in haar begint te krijgen; hij neemt haar hulp aan bij dat wat hem onoverkomelijk lijkt een uitkering aanvragen. Goed beschouwd gebeurt er dus heel veel. En hoewel dat niet zomaar gezegd kan worden door deze man, proef je het wel: het doet er heel erg toe als er tenminste één iemand is die je ziet, die je niet opgeeft, voor wie je telt. Dat is ook waar goede hulp over gaat dat jij je om de ander bekommert, ook als dat heel moeilijk is.