Skip to content

De koers van accant

Presentie is het baken waarop Accant haar koers uitzet.

Zorg draait daarbij in de kern om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen (zie ook www. presentie.nl).
Dat is het uitgangspunt op basis waarvan Accant bijdragen levert aan de professionalisering van mensen die werken binnen zorg, welzijn en onderwijs. Ook en misschien wel júist hier hebben mensen elkaar nodig: om te kunnen voorzien in menslievende zorg, om te professionaliseren, om kwaliteit te verbeteren, om inspiratie te behouden, om creativiteit te ontplooien en te vernieuwen.

Accant investeert daarom in betekenisvolle relaties: van de zorgverlener met de zorgvrager, van professionals onderling en tussen de verschillende lagen van een organisatie.
Betekenisvol voor die ene én betekenisvol voor het geheel, zodat een ieder vanuit de eigen positie en mogelijkheden optimaal kan bijdragen aan het geheel waarvan hij of zij zich deel weet.