Accant, transitie en presentie     

Als eigentijds bureau sluit Accant aan bij hedendaagse vernieuwende denkrichtingen: Transitiemanagement en Presentie. Beide beogen het realiseren van duurzaamheid en mensgerichtheid, waarden die ook voor Accant centraal staan.