Presentie- aanbod:  Introductiebijeenkomst en -training

Accant laten zich in haar werkwijze leiden door de uitgangspunten van presentie.

Wij inspireren u op onze beurt graag met introductiebijeenkomsten, al dan niet gevolgd door een aansluitend trainingsaanbod.

In de introductiebijeenkomsten staat het in beeld brengen van en het uitwisselen over de uitgangspunten en praktijken van presentie centraal, zoveel mogelijk gekoppeld aan de ervaringen en bevindingen van de deelnemers.

In de training voor professionals en management dienen de inhoudelijke en methodische uitgangspunten van presentie als basis voor de vertaling en toepassing van de presentietheorie voor de eigen cliëntgroep.