Innovatie en interimmanagement

Bij Accant staan mensen (de zorgverlener én de zorgvrager, de uitvoerende én de leidinggevende, de manager én de directeur) in hun onderlinge relationele verband centraal. We plaatsen zorg in de betekenisvolle context die ze heeft voor de mensen die haar behoeven én voor de professionals en organisaties die er in voorzien.

Dat gezichtspunt  (her)opent inspiratiebronnen voor vernieuwing en verbetering in de uitvoering, inrichting en organisatie van zorg in hun onderlinge samenhang.

Accant is een inspirerende partner bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën in de uitvoering en organisatie van de zorg. Voor Accant is organisatieontwikkeling in de lijn van het transitie-denken vooral: ruimte maken voor de ontwikkeling van mensen, niet los van maar op de juiste plaats in de organisatie waar zij samen vorm aan geven. Onze diensten kunnen daarbij naar behoefte vorm krijgen als project- of interimmanagement, trajectbegeleiding of –ondersteuning.

We leveren daar vanuit onze ervaring in transitiemanagement graag onze bijdrage aan.